Royal Van Beest is lid van diverse industrie organisaties

Royal Van Beest is lid van diverse organisaties die de gemeenschappelijke belangen binnen onze branche bevorderen. Bedrijven met vergelijkbare belangen delen hierbij ideeën en oplossingen voor kwesties die spelen binnen de branche. Deze organisaties verspreiden (technische) informatie via publicaties, bijeenkomsten en online. Verder vertegenwoordigen zij hun leden in verschillende internationale normencommissies. Sommige van deze organisaties organiseren ook over de hele wereld handelsmissies, seminars, workshops, ledenbijeenkomsten en deelname aan beurzen.

AWRF - Associated Wire Rope Fabricators
De AWRF (Associated Wire Rope Fabricators) werd in 1975 opgericht door een groep zakenmensen die vonden dat er behoefte was aan een handelsvereniging voor fabrikanten van slings en speciale rigging componenten. De AWRF bestond oorspronkelijk uit vertegenwoordigers van negen bedrijven in de Verenigde Staten, maar in twintig jaar tijd groeide de organisatie tot meer dan 300 aangesloten bedrijven wereldwijd.

De AWRF bevordert de gemeenschappelijke belangen van bedrijven die zich bezighouden met de fabricage, productie of distributie van hijs-, rigging- en lastbevestigingsmiddelen die zijn gemaakt van ketting, staaldraad of synthetische producten. De AWRF werkt aan het opstellen, verkrijgen en behouden van allerlei technische informatie, en bevordert de ontwikkeling van veiligheidsnormen en procedures voor productidentificatie. Verder biedt de organisatie ondersteuning bij het afsluiten en handhaven van toereikende productaansprakelijkheidsverzekering en andere benodigde verzekeringen in de branche. Veelvoorkomende problemen en doelstellingen van de branche, bijvoorbeeld op het gebied van productie, distributie, onderhoud en veiligheid, worden beoordeeld en regelmatig vernieuwd.

Professionals die lid zijn van de AWRF streven voortdurend naar het handhaven van de hoogste kwaliteits- en servicenormen. Een bedrijf dat lid wordt en actief deelneemt, kan hieruit veel voordeel behalen. Het belangrijkste voordeel is dat klanten die producten of diensten afnemen bij een AWRF-lid, er zeker van kunnen zijn dat zij zakendoen met een professioneel bedrijf dat streeft naar perfectie.

 


IRO - Vereniging van Nederlandse toeleveranciers in de Offshore Energie Industrie
De IRO werd opgericht in 1971 en vertegenwoordigt de belangen van 300 aangesloten bedrijven ten opzichte van de overheid en potentiële klanten. De organisatie bevordert de export, geeft subsidies voor innovatieve technologie en heeft een grote hoeveelheid informatie beschikbaar. Royal Van Beest is een volwaardig IRO lid.

Leden houden zich bezig met alle activiteiten die een rol spelen in de toeleveringsindustrie, zoals techniek, veldontwikkeling, pijpleidinginstallatie, onderhoud en materiaal- en apparatuurlevering/-productie, zowel onshore als offshore.

Om de kwaliteiten van Nederlandse leveranciers in de olie- en gasindustrie te promoten, werkt de IRO samen met nationale en internationale organisaties met vergelijkbare belangen, en verspreidt informatie via publicaties, internet en bijeenkomsten. De IRO organiseert ook over de hele wereld handelsmissies, seminars, workshops, ledenbijeenkomsten en deelname aan olie- en gasbeurzen.
 


LEEA - Lifting Equipment Engineers Association
De Lifting Equipment Engineers Association (LEEA) werd in 1944 opgericht als de Chain Testers' Association of Great Britain. De naam werd in 1988 gewijzigd om de activiteiten van de wereldwijde leden beter te weerspiegelen.

De LEEA is een vooraanstaand vertegenwoordigend lichaam voor iedereen die wereldwijd betrokkenen is bij de hijsindustrie. Het is een gerespecteerde en gezaghebbende organisatie voor haar leden, die actief is binnen elk aspect van de branche: ontwerp, productie, revisie en reparatie, plus verhuur, onderhoud en gebruik van hijsmaterieel.

De vereniging speelt al meer dan een halve eeuw een belangrijke rol op dit specialistisch gebied, van het verzorgen van trainingen en het bepalen van normen tot arbo-kwesties, technisch en juridisch advies en de ontwikkeling van inspectie- en licentiesystemen.
Leden worden op de hoogste niveaus vertegenwoordigd in allerlei verschillende openbare en particuliere organisaties, waaronder diverse overheidsafdelingen plus nationaal en internationaal erkende professionele en technische instellingen.
 


EVOLIS
EVOLIS is een branche organisatie, lid van de Fédération des Industries Mécaniques (FIM - Federatie van Mechanische Industrieën). Deze organisatie brengt bedrijven samen die producten ontwerpen, produceren en verkopen voor diverse sectoren zoals de bouw, infrastructuur, metaalindustrie en handling. Leveranciers van componenten en onderdelen voor deze producten maken ook deel van uit van deze organisatie.
 
EVOLIS heeft momenteel 189 leden - kleine en middelgrote bedrijven, maar ook vestigingen van grote internationale ondernemingen - die in Frankrijk ongeveer 30.000 mensen in dienst hebben. Deze bedrijven exporteren 72% van hun productie en realiseren gezamenlijk een jaaromzet van 5.4 miljard euro.
 
In de context van globalisering en toenemende internationale handel heeft EVOLIS 4 hoofddoelen gedefinieerd:
- professionals in deze industrie samenbrengen;
- verdedigen van de belangen van haar leden;
- ondersteuning van beleidsmakers;
- ontwikkelen van activiteiten in de diverse sectoren.
 
Royal Van Beest neemt actief deel aan deze commissie en ondertekende in 2012 het Handvest "Accessoires de levage" om haar inzet voor kwaliteit en veiligheid te benadrukken.


SC&RA - Specialized Carriers & Rigging Association
De "Specialized Carriers & Rigging Association" (SC & RA) is opgericht in 1947 als gevolg van veranderde wet- en regelgeving rondom gespecialiseerd vervoer in de industriesector. SC & RA begon als een onderdeel van de lokale “Cartage National Conference” (LcnC) van de “American Trucking Association” (ATA) met als doel de getroffen transportsector tegemoet te komen.

SC & RA is inmiddels gegroeid tot 1300 leden verdeeld over 47 landen. Deze leden zijn actief in o.a. gespecialiseerd vervoer, industrieel onderhoud en machinebouw. SC & RA informeert en adviseert haar leden middels opleidingen, evenementen, webinars, veiligheidsinstructies, referenties en behartigd belangen namens de industrie.
 

ISO
ISO is een onafhankelijke, niet-overheidsgebonden internationale organisatie met een lidmaatschap van 165 nationale normalisatie-instellingen. Via haar leden brengt zij deskundigen samen om kennis te delen en vrijwillige, op consensus gebaseerde, marktrelevante internationale normen te ontwikkelen, die innovatie ondersteunen en oplossingen bieden voor wereldwijde uitdagingen.

ISO-normen zijn de gedistilleerde wijsheid van mensen met expertise in hun vakgebied en die de behoeften kennen van de organisaties die zij vertegenwoordigen - mensen zoals fabrikanten, verkopers, kopers, klanten, handelsverenigingen, gebruikers of regelgevende instanties.
 

IMCA
De International Marine Contractors Association (IMCA) is een toonaangevende brancheorganisatie die de overgrote meerderheid van de aannemers en de bijbehorende toeleveringsketen in de offshore-scheepsbouwindustrie wereldwijd vertegenwoordigt. Ze zijn lid van meer dan 900 bedrijven, waaronder aannemers, leveranciers, olie- en gasbedrijven, mariene hernieuwbare energiebedrijven en talrijke niet-overheidsgebonden organisaties (NGO's).

IMCA werd in 1995 opgericht door de fusie van de voormalige Association of Offshore Diving Contractors (AODC, opgericht in 1972) en de Dynamically Positioned Vessel Owners Association (DPVOA, opgericht in 1989).

Hun missie is het verbeteren van de prestaties in de maritieme aannemerij. Zij bereiken dit door gebruik te maken van de expertise van hun leden door middel van conferenties, seminars en vergaderingen en door het publiceren van toonaangevende normen voor technische en operationele begeleiding op belangrijke gebieden van veiligheid, kwaliteit en offshore prestaties. Daarnaast vertegenwoordigen zij hun leden in dialoog met andere brancheorganisaties, toezichthouders, oliemaatschappijen en duurzame energiebedrijven.


Websling & tie down vereniging (WSTDA)
De WSTDA is een technische vereniging die zich bezighoudt met de ontwikkeling en bevordering van vrijwillige aanbevolen normen en bijbehorend referentiemateriaal.

De Web Sling & Tie Down Association (WSTDA) is de grootste non-profit, technische organisatie gewijd aan de veilige werking van alle synthetische web slings en tie downs. De WSTDA bestaat voornamelijk uit 'websling' en 'tie down' fabrikanten en omvat ook vezelleveranciers, wevers, testbedrijven, handhavingsinstanties van de overheid en andere geïnteresseerde partijen uit landen over de hele wereld. WSTDA is internationaal erkend, met leden uit de Verenigde Staten, Canada, Mexico, Europa en Azië.

De kerntaak van WSTDA is de ontwikkeling en bevordering van vrijwillige aanbevolen standaardspecificaties voor de meest voorkomende producten voor het hijsen en vastzetten van synthetische banden. De huidige normen hebben betrekking op de bouw, de selectie, het gebruik en het onderhoud van synthetische webbing slings, ronde webslings, synthetisch touw en bandafsluiters.

De WSTDA is sinds de oprichting van de Web Sling Association in 1973 een vertrouwde bron en wordt door het Amerikaanse Ministerie van Justitie erkend als een organisatie voor het schrijven van standaarden.


evofenedex
evofenedex is het netwerk van Nederlandse handels- en productiebedrijven met logistieke of internationale activiteiten. Zij zorgen ervoor dat hun leden hun logistiek optimaliseren en beter presteren in het internationale zakenleven.

Dit doen zij door het wegnemen van obstakels en het toevoegen van kennis en mogelijkheden. Zij bieden hun leden een mix van producten en diensten aan, door hun belangen te behartigen via een uniek netwerk in Nederland en in het buitenland.

Zij zijn de organisatie en het netwerk die waarde toevoegen door een inspirerende bron van kennis te zijn, ervaringen te delen en belangen te behartigen. Zij noemen deze unieke mix 360 graden logistiek en internationaal ondernemen.
 

FSA - Fachverband Seile und Anschlagmittel e.V.
De FSA werd in 1947 in Hamburg opgericht. Op dit moment hebben 36 gespecialiseerde bedrijven met vestigingen in heel Duitsland hun krachten gebundeld in deze organisatie. Het werkterrein van deze bedrijven is de handel in touwen en stroppen en de professionele bewerking volgens de nieuwste technologieën, gecombineerd met gespecialiseerde verkoopadviezen en het verpakken van producten voor het vastzetten van ladingen.

Alle FSA-leden beschikken over een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem volgens de internationale norm DIN EN ISO 9001 en onderstrepen daarmee de gezamenlijke claim "Veiligheid door kwaliteit!

Andere lidmaatschappen:

Contact Royal Van Beest

Contact opnemen met:
Van Beest B.V.
Industrieweg 6
3361 HJ Sliedrecht

Postbus 57
3360 AB Sliedrecht
Nederland

T: +31 184 41 33 00
F: +31 184 41 49 59
E: [email protected]

Contact Royal van Beest